Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Wramach pracy psychoterapeutycznej pomagam osobom borykającym się z zaburzeniami natury psychicznej, jak i osobom zdrowym, które doświadczają różnych trudności życiowych. Pracuję z osobami dorosłymi i młodzieżą a metody pracy opieram na psychodynamicznej koncepcji pojmowania człowieka z wykorzystaniem terapii poznawczej i behawioralnej. Psychoterapia psychodynamiczna jest jedną z odmian psychoterapii wglądowej, co oznacza, że zakłada istnienie nieświadomości, która wpływa na jakość życia realnego. Terapia w nurcie psychodynamicznym toczy się w oparciu o relację terapeutyczną, czyli silną, zaakceptowaną obustronnie więź między pacjentem a terapeutą. Terapeuta „podąża” za swobodnymi skojarzeniami, myślami, fantazjami pacjenta. Podczas sesji terapeutycznej pacjent ma możliwość dotarcia do dotychczas nieświadomych powodów swoich trudności i problemów. Pacjent zaczyna rozumieć znaczenie swoich objawów, umożliwiając tym samym ich usunięcie bądź zmniejszenie. Zrozumienie siebie, swoich problemów, nieświadomych obron prowadzi w efekcie do trwałej poprawy w funkcjonowaniu. Zachęcam do szczegółowego zapoznania się z opisem form pomocy jakiej udzielam. Na stronie znajdziecie Państwo dodatkowe informacje o metodach pracy i zasadach psychoterapii, dowiecie się więcej o mnie i o usługach psychologicznych, które oferuję. Pozdrawiamy serdecznie!

Dane kontaktowe

Adres:
Zbrojów 2/3
30-042 Kraków

Tel.: 508073681
E-mail: kontakt@kryzyspsychologiczny.pl

 • Adres WWW: kryzyspsychologiczny.pl
 • Adres korespondencyjny

  Oferta

  Psychoterapia indywidualna


  Psychoterapia indywidualna, jest metodą leczenia prowadzącą do poprawy samopoczucia psychofizycznego, integracji, zmiany osobowości oraz poprawy w relacjach z innymi ludźmi.
  Psychoterapii może poddać się każdy, kto jest wystarczająco zmotywowany do pracy nad sobą i swoimi problemami, potrafi znieść pewien poziom niepokoju i frustracji, które wiążą się z taką formą pomocy oraz jest skłonny do refleksji nad sobą. Decyzja o podjęciu psychoterapii podejmowana jest po jednym lub kilku spotkaniach konsultacyjnych. Czas trwania procesu terapeutycznego jest długotrwały i zindywidualizowany, związany m.in. z rodzajem i nasileniem problemów, z którymi zgłosił się pacjent oraz jego motywacją do leczenia.

  Sesje w psychoterapii psychodynamicznej odbywają się „twarzą w twarz”, pacjent i terapeuta siedzą naprzeciw siebie, mając ze sobą kontakt wzrokowy. To cykl regularnych spotkań, odbywających się z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, trwających 50min., w stałym umówionym terminie i miejscu.


  Przykłady trudności z jakimi warto zgłosić się po pomoc psychologiczną:
  - stany lękowe, objawy nerwicowe, zachowania kompulsywne, fobie,
  - depresja, apatia, zmiany nastroju,
  - nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, agresją, kontrolą emocji,
  - zaburzenia snu, koszmary, bezsenność,
  - objawy psychosomatyczne,
  - trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskiej relacji
  - problemy małżeńskie i rodzinne
  - konflikty w pracy, trudności w relacjach z innymi ludźmi
  - niska samoocena, nieśmiałość, brak asertywności, kreatywności

  Powyższa lista stanowi jedynie przykład działań psychologicznych.
  Jeśli nie masz pewności czy Twój problem kwalifikuje się do psychoterapii, czy też można go rozpatrywać jako kryzys, zapraszam do konsultacji.

  Porada psychologiczna


  Porada psychologiczna jest to jednorazowe spotkanie, na którym można uzyskać pomoc, wsparcie i wskazówki co do dalszych możliwości radzenia sobie z danym problemem. Z tej formy pomocy można skorzystać również wówczas kiedy ma się poczucie, że z bliską nam osobą dzieje się coś niepokojącego. Koszt sesji 90zł – 50min.

  Formularz kontaktowy

   _ _  _  _  _  _   _____  
   | \| || | || | || | | | || | ___|| 
   | ' || | || | || | |/\| || | ||__  
   | . || | \\_/ || | /\ || | ||__  
   |_|\_|| \____// |_// \_|| |_____|| 
   `-` -`  `---`  `-`  `-` `-----`